inFarkturiranje 1.0

Dobrodošli na prezentacijske stranice programa

inFarkturiranje 1.0

Aplikacija za izradu, ispis i manipulaciju ponuda i računa.
Program je prvenstveno namijenjen izradi i ispisu ponuda i računa (faktura). Ali “usput” radi i :

  • Vođenje evidencije ponuda, računa, ulaznih računa, povratnica robe od kupca i povratnica robe dobavljaču
  • Mogućnost prodaje artikala i usluga
  • Mogućnost izvoza dokumenata u Word ili Adobe PDF format
  • Mogućnost naknadnog uređivanja dokumenata
  • Vođenje evidencije partnera
  • Vođenje evidencije artikala i usluga.
  • Detaljno definiranje izgleda faktura i ponuda
  • Automatska izrada povrata robe od kupca
  • Automatska izrada povrata robe dobavljaču
  • itd …

Ukoliko Vas je ručno pisanje ponuda i računa počelo opasno živcirati skinite i BESPLATNO isprobajte na 30 dana.

Oglasi

Oznake: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


%d bloggers like this: